آلبوم من ◂ یحیی جهانگیری
سخنرانی در سالن همایش های فارابی دانشگاه آزاد اسلامی همدان اسفند 88