مصلحت در فقه. مبانی، مبانی رهیافت ها، کارکردها
101 بازدید
ناشر: رسول اعظم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی