مسجد مجازی؛ رهیافت ها و راهکارها
111 بازدید
ناشر: ثقلین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نگارنده به خاطر پیشینه پژوهشی در عرصه مساجد، جهت بهبود وضعیت موجود مساجد و خروج از رخوت، جذب انبوه جوانان، بهره گیری از رقبای فرهنگی مسجد در راستای مسجد یعنی قرار دادن ابزارهای نوین فناوری در طول مسجد نه در عرض آن(رفیق مسجد نه رقیب)، پاسخ دهی به نیاز معنوی انسان مدرن، ضرورت همگرایی و مدیریت تحولات جهانی و پرهیز از قرار گرفتن در انزوا، رساندن پیام انقلاب(صدور انقلاب) به جهان و دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز، موضوع مساجد مجازی را یک بایسته می انگارد. بخشی از مقدمه کتاب