موج دوم تبعیض جنسیت؛ نگاه آینده پژوهانه به تبعیض جنسیت
90 بازدید
محل نشر: دین آنلاین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موج دوم تبعیض جنسیت؛ نگاه آینده پژوهانه به تبعیض جنسیت تبعیض جنسیتی علیه زنان، سبب شد که هر گاه سخن از «sexism» یا «gender-discrimination» به معنای تبعیض جنسیتی به میان می آید بلا فاصله ناعدالتی علیه زنان به میان می آید. اما نگاه افراطی به حقوق زنان و البته تلاش های وافر مدافعان حقوق زن در برخی موارد می رود که به ساحت حقوق جنس مخالف یعنی مردان تجاوز شود.