عینی سازی مجاز، مجازی سازی عین؛ تحلیلی معرفت شناختی
123 بازدید
محل نشر: هشتمین همایش همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عینی سازی مجاز، مجازی سازی عین؛ تحلیلی معرفت شناختی مقاله ای از من پذیرفته شده در هشتمین همایش همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش