با سخنرانی حجت الاسلام جهانگیری در دانشگاه زنجان برگزار شد.
100 بازدید
تاریخ ارائه : 5/9/2015 11:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ویژه خواهران بسیج دانشجویی دانشگاههای استان زنجان:دوره یکروزه مطالعات زنان و خانواده برگزار شددر این کارگاه به بررسی وضعیت زنان در غرب و ایران و نگاه غرب به جایگاه زن و تاثیر این اندیشه در تغییر تدریجی سبک زندگی زن ایرانی و پیامدهایی همچون ازدواج سفید و ... پرداخته شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی،دوره یکروزه مطالعات زنان و خانواده ویژه خواهران بسیج دانشجویی دانشگاههای استان زنجان برگزار شد.

در این دوره  که با شرکت 130نفرازخواهران شورای حوزه و پایگاههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان زنجان برگزار شد ، کارگاههای جمعیتبا سخنرانی دکتر میناوند,زن در نگاه اسلام با سخنرانی دکتر غفرانی, پیامدهای اندیشه غرب بر سبک زندگی زنان ایرانی با سخنرانی حجت الاسلام جهانگیری در دانشگاه زنجان برگزار شد.

کارگاه جمعیت

در این کارگاه وضعیت جمعیت ایران در 50سال گذشته, تعریف نرخ جایگزینی,نرخ رشدونرخ  باروری ومقایسه نرخ رشد جمعیت ایران با سایر کشورها بیان گردید.همچنین سالمندی ایران1480 و معایب آن , واهمیت تاثیر عوامل فرهنگی بر عدم تمایلزوج های جوان در مقایسه با مسائلاقتصادی علی رغم ادعای زوج های جوان به اطلاع دانشجویان رسید.

کارگاه زن در نگاه اسلام

در این کارگاه زن از منظر اسلام و تاکید دین اسلام  با اشاره با آیات و روایات در توجه به روح لطیف و ظرافت زن در تقسیم نقش ها و وظایف و تعامل با زن مورد بررسی قرار گرفت.این کارگاه مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

کارگاه پیامدهای اندیشه غرب بر سبک زندگی زنان ایرانی

در این کارگاه به بررسی وضعیت زنان در غرب و ایران و نگاه غرب به جایگاه زن و تاثیر این اندیشه در تغییر تدریجی سبک زندگی زن ایرانی و پیامدهایی همچون ازدواج سفید و ... پرداخته شد.

لازم بذکر است در این دوره جلسات توجیهی تخصصی اعضای شورا با حضور مسئولین فرهنگی,نیروی انسانی,بررسی و تحلیل,برنامه ریزی و آموزش ناحیه بسیج دانشجویی برگزار گردید.http://www.bso.ir