فضای مجازی تهدیدی جدی در جوامع اسلامی بوده است
74 بازدید
تاریخ ارائه : 2/26/2015 1:41:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

معاون مرکز فقهی اهل بیت(ع)افزود:امروز این فضا برای جوامع بشری ارزش گذاری شده است و این امر همواره تهدیدی جدی در جوامع اسلامی بوده است.

به گزارش سمت وسو،حجت الاسلام یحیی جهانگیری، معاون مرکز فقهی اهل بیت(ع)، ، درخصوص اهمیت آسیب شناسی فضای مجازی گفت: در این بحث پیش از آنکه به این محیط ارزش گذارانه نظری بیاندازیم، شایسته است مبانی معرفت شناختی این محیط را به بحث بنشینیم تا ابعاد کار بهتر برای ما باز شود.

وی با بیان این که فضای مجازی خواه ناخواه ما را در خود یا به تعبیر درست تر خود را در زندگی ما جای داده است، اظهار کرد: امروز این فضا برای جوامع بشری ارزش گذاری شده است و این امر همواره تهدیدی جدی در جوامع اسلامی بوده است.

معاون مرکز فقهی اهل بیت(ع) با اشاره به این که شگفت آور نیست که ادعا شود ذهنی ترین نظریه های فلسفی در غرب و در راستای کاربردی شدن تئوریزه شده اند، عنوان کرد: فضای مجازی بیش از آن که زیست دومی باشد، خود را به حیات واقعی شبیه تر می کند؛ هم چنان که فرآورده های مدرن، برون داد عینی ایده های معرفتی و البته متکی بر آنهاست.

حجت الاسلام جهانگیری، با بیان این که کاربران این فضا اغلب به عنوان یک امر مجازی آن را محسوب نمی کنند، اظهار کرد: روز به روز این امر به سوی  یک واقعیت عینی نزدیک تر می شود و این تعامل نه تنها خاستگاه بزه های رفتاری که حتی منشا خلط های پنداری هم می شود.

وی ادامه داد: عجیب آن که هر روز به مدد فناوری، مجازها خود را به واقعیت ها نزدیک تر و از سوی دیگر واقعیت ها رنگ مجاز می گیرند.

حجت الاسلام جهانگیری با اشاره به راز این تغییر و تبدیل را که اکنون در سر آغازش هستیم، گفت: رهیافت پراگماتیستی غرب سبب شد تا به جای صدق و کذب در معرفت شناسی اسلامی، خوب یا بد بودن، معیار قرار گیرند.

وی با اشاره به این که نگاه متفاوت اپیستومولوژیک غرب و اسلامی به واقعیت و مجاز، تکلیف ما را در چگونگی مواجهه با جهان مجازی روشن تر می سازد، ابراز کرد: ابتدا تفاوت های معرفت شناسی پراگماتیستی در غرب و تئوری های صدق و کذب در جهان اسلام را باید مورد بررسی قرار داد و سپس پروسه عینی سازی مجاز و مجازی سازی عین را بر اساس دو مکتب آسیب شناسی می کند.

انتهای پیام/

http://samtosoo.ir/archives/11301.html