باز نشر مصاحبه در سایت فرقه پژوهی
143 بازدید
تاریخ ارائه : 1/16/2015 12:46:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مقابله با تفکر وهابیت، مهمترین وظیفه دانشجویان است فرقه پژوهي: حجت الاسلام يحيي جهانگيري سهروردي مبلغ بين المللي حوزه افزود: تفکر سلفي گري پيشينه تاريخي دارد از احمد حنبل تا دوره معاصر سيد قطب نگاه بازگشت به سلف و احياي سلف صالح ادامه داشته است.

دي 93

حجت الاسلام جهانگيري سهروردي تصريح کرد: امروزه جايي بس نگراني است چرا که الله اکبر نشانه تفکير بود که امروز تبديل به تکفير شده است زماني هرکس صداي الله اکبر را مي شنيد آرامش پيدا مي کرد که امروزه متاسفانه با رويکرد تکفيري اين صدا صداي خشونت عليه زنان و مردان مي باشد .

 مبلغ بين المللي حوزه اظهار داشت: ترديد نبايد داشت که اين يک پروژه اسلام هراسي در دنيا است امروز اسلاموفوبيا به عنوان يک پروژه اي که چهره پيام پيامبر (ص) را زير سوال برده قابل تامل است، و مهمتر اينکه دشمن فهميده است که چگونه مي شود اسلام را زمين گير کرد فهيمده است که نگاه بيروني اثر گذار نمي باشد و فهميد بايد از درون اسلام را زمين گير کند براي همين گروه و فرقه هاي تکفيري را ايجاد کردند.

 وي افزود: اما اگر ما بخواهيم يک جريان شناسي سلفي داشته باشيم بعد ازسيد قطب تا القاعده يک نگاه سلفي داريم و از تاسيس القاعده تا ??سپتامبرگونه دوم و طيف سوم سلفي گري را بايد از ?? سپتامبر به بعد جستجو کرد.

 استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: پس از ديدگاه هاي سيد قطب يک نگاه فقهي هم در کنار آن مطرح مي شود که بخشي از فکر آنها از سيد قطب و بخش از وهابيت گرفته مي شود که ادقام اين دو گروه با هم گروه تکفيري را به وجود مي آورد.

 استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان ساخت: در ?? سپتامبر اين گروه با عنوان القاعده يک سازمان بود اما بعد از ?? سپتامبر القاعده به يک ايدولوژي تبديل شد شايد آن زمان که تي شرت هاي القاعده در تونس و برخي کشورهاي پرفروش بود و خيلي ها اسم فرزندان خود را اسامه گذاشتند بايد مي فهميد که جهان به سمت يک جهان تروريسم درحال حرکت است.

 وي ياد آور شد: تکفيري ها نگاهي تبليغي داشتند و کسي را که در غير اين مسير بود را کافر مي دانستند اما امروز رويکري تازه اي پيدا کرده اند رويکردي همراه با خشونت که اين رفتارهاي خشونت اميز را در جهان اسلام به اوج رسانده اند.

 مبلغ بين المللي حوزه اذعان داشت: با توجه به اينکه اسلام نمي تواند با القاعده و تروريسم همگن باشد اينها آمدند اين دو را به هم پيوند زدند.

 وي افزود: وهابيت جدا شده از تاريخ نيست پيشينه و آينده دارد ما بايد به ريشه ها و پيامدهاي آن توجه داشته و بررسي کنيم چرا که ريشه وهابيت جزواسلام نبوده به همين جهت آمدند جهان اهل سنت را با خودشان يکي کردند و سعي کردند نمايندگي جهان اهل سنت را به دست گيرند.

 استاد حوزه ودانشگاه ابراز داشت: وهابيت در صدد است مرکزيت را از الازهر بگيرد و مرکزيت جهان اهل سنت را از الازهر به شهر مدينه دانشگاه مدينه ام القرا انتقال دهند.

دانشجويان  مسلمان با بصيرت و روشنگري مقابل وهابيت ايستادگي کنند.

 مبلغ بين المللي حوزه اظهار داشت: وهابيت مي خواهد نمايندگي کل جهان اسلام را در دست بگيرد و معتقد است که هر که با وهابيت نباشد اصلا مسلمان نيست.

 حجت الاسلام جهانگيري سهروردي گفت: شيعه وهابي شيعه اي است که به جاي معرفي معارف ناب اهل بيت که دلها را به سوي اهل بيت جذب مي کند به دنبال معرفي چهره تکفيري خشن از معارف اهل بيت است  که در عصر حاضر گروه تکفيري داعش در حال پياده کردن چنين تفکر خشن  از اسلام با هدف اسلام هراسي درجهان است.

http://ferghepajoohi.com/azmoon/users/news.aspx?i=173