پذیرش فقه حداکثری گام نخست در راه تحول علوم انسانی است
59 بازدید
تاریخ ارائه : 1/11/2015 9:59:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری، نویسنده کتاب مسجد مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امام خمینی(ره) نقش بی‌بدیلی در تحول علوم انسانی و اسلامی داشت.

وی بیان داشت: نگاه حداکثری امام خمینی(ره) به فقه موجب شد تا فقه به مرحله تکامل خود گام بردارد.

این محقق حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیش از امام خمینی(ره) فقه حداقلی بود و منحصر در رابطه فرد و خدا شده بود، ادامه داد: امام خمینی(ره) فقه را رابطه انسان با کل هستی ترسیم کردند و توجه فقه را به نظام اجتماعی مدیریت، نظام سیاست، فرهنگ و هنر خواستار شدند.

وی با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) این پتانسیل را ادعا و اثبات کردند، بیان داشت: فقه در نظر امام خمینی(ره) توانایی اداره جامعه را دارد که این نگاه موجب تحول عمیق در علوم اسلامی و انسانی شد و امروز با مدیریت فقهی و فقه فرهنگی روبرو هستیم.

نویسنده کتاب مسجد مجازی بیان داشت: دیدگاه فقه حداکثری سبب شد تا اندیشمندان اسلامی به سراغ منابع دینی بروند و سوالات روز را به آن عرضه و جواب بگیرند.

وی با اشاره به اینکه امروز در ابتدای راه نگاه اسلامی به دانش‌های گوناگون هستیم، ادامه داد: افق ترسیم شده از سوی امام خمینی(ره) موجب شد تا حرکت‌های جدی در راه اسلامی شدن علوم انسانی برداشته شود.

محقق حوزه علمیه قم گفت: امام خمینی(ره) با طرح یک نظام دینی، توجه دینداران و دانشمندان اسلامی را به اجتماع جلب کرد و با بیان اینکه هدف از اسلام، ایجاد حکومت است، نگاه کلانی را به محققان دینی منتقل کرد.

این محقق علوم دینی گفت: امروز اگر در علم کلام با مساله رابطه دین و دولت، در عرفان با پدیده جنگ و معنویت و در فقه با مساله بانکداری مواجه هستیم، به دلیل ایده زیر ساختی امام خمینی(ره) مبنی بر نقش آموزه های دینی در زندگی اجتماعی است.

وی بیان داشت: امام خمینی(ره) با تاکید بر آموزه های جهانی اسلام، نگاه جهان شمولی را ترویج کردند. /909/ت302/ع

http://www.rasanews.ir