بازنشر یادداشت اینجانب در شبکه اجتهاد
62 بازدید
تاریخ ارائه : 1/11/2015 8:57:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری سهرورد مبلغ بین‌المللی حوزه، در مطلبی پیرامون وحدت و تنش‌های پیش روی آورده است: یکم. عظمت حوزه‌های شیعی، مرهون آزاد اندیشی و حرمت به اندیشه‌های غیرهمسو با خود بوده و هست. حتی آنجا که رأی و قول مخالف را می‌دیدند به چشم کرامت بدان می‌نگریستند. شاید اگر چنین نمی‌بود، بلندی و بالندی از حوزه‌های دینی رخت می‌بست. بی شک در کران این جریان، بودند افرادی که سعی داشتند، نگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند ولی هرگز به جریان اصلی تبدیل نشدند.
دوم. مرجعیت شیعی، فقط یک جایگاه مذهبی نیست، هماره مقلدانشان، نوعی دلدادگی و علاقه قلبی را در کناره سرسپردگی در امور شرعی نسبت به مرجع خود داشته‌اند. در دوره معاصر که تعدد مراجع عظام تقلید را داریم که خود نشان از ظرفیت بلند حوزه‌های دینی است، بی شک باید با تنوعی از مقلدان مواجه باشیم که هر یک بر اساس معیارهایی، مرجعی را در امور فتوایی پیروی می‌کند. هر چند هر یک به تنهایی، مقلد مرجعی معظم هستند ولی در واقع همه با هم، از مرجعیت تقلید می‌کنند.

سوم. تاریخ گواه است که عده‌ای سود جو، با نام مدافع، هماره سعی در ضربه زدن به ساحت مرجعیت را داشته است. زیرا مرجعیت قدرت معنوی شیعه در طول تاریخ بوده است. این مدافعان آگاه سودجو یا ناآگاه، اختلافات جزئی، یا فقهی یا سلیقه‌ای مراجع معظم را چنان ماکسیمایز می‌کنند که آنکه از قم یا ایران بیرون است، خیال می‌کند نزاعی در میان است. هر چه قدر این مسافت فیزیکی از مبدأ یعنی قم یا نجف زیاد باشد، قدرت مانور تبلیغاتی سودجویان بیشتر خواهد بود. http://ijtihad.irاینجانب به عنوان شخصی که توفیق تبلیغ در کشورهای دیگر را داشتم، با این پدیده سخت مواجه هستم که اختلافات جزئی و البته طبیعی مراجع بزرگوار تقلید، گاه در بیرون کشور، شیعیان را به چند دستگی و حتی نزاع سوق داده است. این نه مشکل مراجع عظام است و نه مقلدین دور از مبدأ، بلکه ناشی از افرادی است که به بهانه دفاع از یکی، دیگری را تخریب می‌کند.

امروز شیعه و جهان اسلام، بوِیژه در فضای خارج کشور، به وحدت نیازمندند، مراقب شیپورهای اختلاف باشیم. این اخلافات شاید در ایران، مهم جلو نکند ولی در فضای بیرون شاید تا مرز تنش پیش برود.

منبع: دین آنلاین کلیدواژه ها: وحدت , تقریب مذاهب اسلامی - See more at:

http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=8470#sthash.yUg1CzqD.dpuf