رونمایی از کتاب بگذار زندگی کنم
60 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2014 12:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آئین رونمایی از کتاب 

بگذار زندگی کنم

بررسی سبک زندگی اسلامی

نوشته استاد جهانگیری سهروردی و همکاران

نشر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان