نشست علمی
30 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2014 12:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سخنرانی استاد جهانگیری سهروردی

با موضوع: گفتمان رهبری، ره بری گفتمان

در همایش خلف صالح: با محوریت بررسی اندیشه های امام خامنه ای