سخنرانی
38 بازدید
تاریخ ارائه : 10/14/2014 11:50:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

با سخنرانی استاد جهانگیری سهروردی

غدیر، قصه تاریخی یا برکه همیشه جاری

زنجان، دانشگاه ازاد اسلامی، اعتمادیه

شنبه ساعت 10 صبح


رسالت دانشجو در عصر انقلاب اسلامی

زنجان. دانشگاه. جاده تبریز

شنبه ساعت 12 صبح

تحول در حوزه، مطالبات رهبری

حوزه علمیه قیدار

یکشنبه ساعت 10