"عینی سازی مجاز، مجازی سازی عین؛ تحلیلی معرفت شناختی"
475 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2014 7:00:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

"عینی سازی مجاز، مجازی سازی عین؛ تحلیلی معرفت شناختی"
عنوان مقاله ای است از یحیی جهانگیری سهروردی

پذیرفته شده و ارائه شده در

همایش تربیت اسلامی و فضای مجازی

هشتمین همایش همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش