جای خالی رمان در موضوع سبک زندگی اسلامی
72 بازدید
تاریخ ارائه : 3/4/2014 11:39:00 AM
موضوع: ارتباطات

جای خالی رمان در موضوع سبك زندگی اسلامی

يك استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم توجه به نگاه ترويجی در تدوين كتاب در موضوع سبك زندگی جای رمانی تاثيرگذار در اين حوزه را خالی دانست.

به گزارش مجله سبك زندگي اسلامي،حجت الاسلام يحيي جهانگيري سهروردي از مبلغان بين المللي، استاد دانشگاه و پژ‍وهشگر حوزه علوم اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص نقش كتاب در ترويج سبك زندگي اسلامي گفت: خوشبختانه ما در زمينه تاليف كتاب در موضوعات مختلف طي چند دهه اخير و به دليل افزايش تعداد پژ‍وهشگران و محققان با رشد خوبي مواجه هستيم.

 وي با اشاره به وضعيت كتاب هاي تدوين و چاپ شده در موضوع سبك زندگي اسلامي تصريح كرد: عموم كتاب هايي كه در اين حوزه تاليف شده پس از مطالبه رهبري انجام شده است.

در موضوع سبك زندگي اسلامي به كتاب هاي ترويجي نياز داريم

اين مبلغ بين المللي ادامه داد: اين كتاب ها ترويجي نبوده و پ‍ژوهشي هستند و اين يكي از آسيب هاي موجود در اين حوزه است.

 وي گفت: اين كتاب ها قشر خاصي از مخاطب را دارند كه پ‍ژوهشگران هستند ولي چون ترويجي نيستند پس قادر به جريان سازي در جامعه هم نيستند.

وي در ادامه با اشاره به وي‍ژگي هاي كتاب هاي رمان در ماندگاري تصوير، ‌جمله،‌ احساس و يا حتي روش زندگي ها در ذهن مخاطب خاطرنشان كرد: رمان حتي ممكن است، ‌منبعي براي مطالب خود نداشته باشد ولي با يك زبان زيبا مطلب را در عمق جان مخاطب طنين انداز مي كند.

حجت الاسلام سهروردي ادامه داد: متاسفانه ما در نگاه پژوهش محورانه به موضوع سبك زندگي اسلامي در تاليف كتب فقط نگاهمان به يك عده مخاطب خاص بوده و قشر جوان را فراموش كرده ايم.

وي گفت: يا بعضي كتاب ها كه در اين موضوع به بازار عرضه شده اند را ‌وقتي مشاهده مي كنيم، ‌نمي توانيم به اين نتيجه برسيم كه گردآورنده آن آيا معناي واقعي سبك زندگي اسلامي را مي دانسته چرا كه مطالب آن مباحث پيراموني اين سبك از زندگي را دربر نمي گيرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به موضوع ديگر در خصوص كتاب هاي منتشر شده با موضوع سبك زندگي اسلامي اضافه كرد: برخي آمده اند و در اين كتاب ها تمام سنت ها كه در تاريخ اسلام وجود داشته را براي زندگي امروز معرفي كرده اند در صورتي كه بسياري از آنها در فرهنگ امروز جامعه پذيرفته نيست.

وي با اشاره به نمونه اي در اين خصوص گفت: مثلا مسواك زدن پيامبر با چوب درختان سودمند چيزي نيست كه بتوان براي جامعه امروز هم تجويز كرد ولي اصل موضوع پاكيزگي دهان و دندان هميشه مورد توجه است.

نگاه افراطي سنت گرا در موضوع سبك زندگي اسلامي انسان را گريزان مي كند

حجت الاسلام سهروردي ادامه داد: سبك زندگي يعني همسو بودن با يك فرهنگ خاص كه اينجا آن فرهنگ از آن اسلام است ولي بعضي مواقع نگاه ها به سبك زندگي اسلامي چنان با سنت آميخته مي شود كه واقعا ذائقه گريز است.

‌جاي خالي يك كتاب رمان در موضوع سبك زندگي اسلامي

وي در ادامه با تاكيد بر وجود خلاء كتاب هاي  ترويجي در موضوع سبك زندگي اسلامي در كشورمان اظهار داشت: ما كتاب ترويجي در اين موضوع نداريم، ‌جاي خالي يك كتاب رمان در موضوع سبك زندگي اسلامي كاملا احساس مي شود.

اين پژوهشگر و نويسنده گفت: نويسندگان ما بايد تلاش كنند تا با نگارش رمان هايي كه مروج اين سبك از زندگي است كم كم احساس علاقمندي و در ادامه گزينش سبك زندگي اسلامي از بين تمام سبك هاي موجود را در خوانندگان خود كه اكثرا نوجوان و جوان هستند، ‌ايجاد كنند.

وي در ادامه با تاكيد بر نقش سينما در اين موضوع افزود: در حوزه ترويج بايد از سينما و ديگر رسانه ها هم نام برده شده و ببينيم كه چگونه مي توان از اين ظرفيت عظيم در علاقمندتر كردن مردممان به سبك زندگي اسلامي بهره بگيريم

حجت الاسلام سهروردي با اشاره به روند كشورهاي پيشرفته در جريان آشناكردن عموم جامعه با مفهوم مورد نظر خاطرنشان كرد: در غرب در هر موضوعي كه براي عموم ناآشناست و نياز به آشنايي مردم با آن دارند به گفتمان سازي در آن موضوع مي پردازند.

وي ادامه داد: تئوري تا به گفتمان تبديل نشور در هوا مي ماند، قابليت عملياتي شدن ندارد مابايد فكر كنيم كه چگونه مي توانيم يك تئوري را گفتمان سازي كنيم و اين نگرش را در تئوري هاي روش زندگي اسلامي هم گفتمان سازي كنيم.

اين استاد دانشگاه گفت: مهم ترين آسيب دانشي ما در كشور اين است كه مشكلات را نمي شناسم چون مسئله شناسي نداريم، ‌اصلا نمي دانيم كه مسئله چيست و پشت هم جواب مي بافيم، جواب هايي كه كاري از پيش نمي برد.‌

مطالبات رهبري گفتمان سازي شود

وي در پايان با اشاره به نكات فراواني كه مقام معظم رهبري در صحبت هايشان مورد توجه قرار داده اند، افزود: بايد اين مطالبات به يك گفتمان تبديل شود.

انتهای پیام

http://omfils.ir