مصاحبه با خبرگزاری رسا
77 بازدید
تاریخ ارائه : 12/24/2012 1:15:00 PM
موضوع: سایر

محقق حوزه علمیه قم:
امید امام خمینی برای صدور انقلاب اکنون به نتیجه نشسته است

خبرگزاری رسا ـ نویسنده کتاب مسجد مجازی بیان داشت: آنچه امام خمینی(ره) درباره صدور انقلاب به عنوان یک امید مطرح می‌کرد امروز به عنوان یک واقعیت در جهان و منطقه بروز و ظهور پیدا کرده است.


حجت الاسلام یحیی جهانگیری، نویسنده کتاب مسجد مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امام خمینی(ره) بر صدور انقلاب اسلامی تاکید فراوانی داشتند تا جایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نسبت به این مساله حساسیت نشان می دادند.

وی بیان داشت: امام خمینی(ره) بر مساله صدور انقلاب حتی در پانزدهم خرداد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ابتدای نهضت محسوب می شود تاکید کردند.

وی با اشاره به اینکه صدور انقلاب، نیازمند کارهای فرهنگی و تبلغی است، ادامه داد: بسط اندیشه انقلاب اسلامی و انتقال تجربه اسلام‌خواهی نیازمند ارتباط مجامع علمی حوزوی با نهادهای علمی سایر کشورها است.

این محقق حوزه علمیه قم بیان داشت: امام خمینی(ره) به دلیل توجه به خصوصیات غیر‌منطقه‌ای قیام اسلامی، بحث نجات تمامی مستضعفان عالم را در قانون اساسی گنجاندند.

وی با تاکید بر اینکه منظور امام خمینی(ره) از بحث صدور انقلاب توسط برخی بد فهمیده شد و به معنای جنگ و جهاد تعبیر شد، اظهار داشت: منظور امام خمینی(ره) از صدور انقلاب اسلامی یک جهت‌گیری فرهنگی بود.

نویسنده کتاب مسجد مجازی بیان داشت: آنچه امام خمینی(ره) به عنوان یک امید مطرح می کرد امروز به عنوان یک واقعیت در جهان و منطقه بروز و ظهور پیدا کرده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش بیداری اسلامی در دل اروپا اظهار داشت: امروز زمزمه‌های حق‌خواهی و برگشت به ندای فطرت در جای جای جهان دیده می‌شود.

محقق حوزه علمیه قم گفت: امام خمینی(ره) انقلاب را مخصوص به مردمی خاصی نمی‌دانست از این رو زمانی که ملی‌گراها از ملت صحبت می کردند امام از امت سخن می‌گفت.

این محقق علوم دینی گفت: باید توجه افزون‌تری به بیداری اسلامی داشته باشیم و در موقعیت فعلی به انتقال ارزش های انقلاب اسلامی بپردازیم. /909/ت302/ع