سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه(مبانی استنباط) 
تدریس 
جامعه المصطفی 
استاد 
1392/02/03 
ادامه دارد 
مکاتب عرفانی به انگلیسی 
تدریس 
جامعه الزهرا س 
استاد 
1394/02/22 
ادامه دارد 
کلام جدید 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
استاد 
1394/01/01 
ادامه دارد 
مکاتب فلسفه تاریخ 
همکاری 
صدا و سیما 
کارشناس 
1389/02/15 
ادامه دارد 
کارشناس مذهبی 
همکاری 
پرس تی وی 
کارشناس 
1394/02/13 
ادامه دارد 
کارشناس علمی